Àrees


En ÁNGEL SALVADOR ASESORES estem especialitzats en l’assessorament  empresarial dins de diverses àrees; el que no obsta perquè els particulars puguen beneficiar-se de l’experiència obtinguda per este despatx dins de la gestió empresarial.

Assessorament jurídico

La base del despacho es fonamenta en l’assistència jurídica a empreses, dins de les àrees FISCAL, LABORAL, CIVIL I MERCANTIL; oferint a les empreses  un assessorament íntegre en les branques jurídiques que afecten a la seua activitat diària.

Igualment, es complementa aquest servei  amb  assistència jurídica a particulars a les àrees CIVIL (herèncias, divorcis, reclamacions, etc)  i LABORAL (assessoramento y demandes).

Assessorament fiscal

Assistència tant a autònoms , com a menudes, mitjanes o grans empreses per aplicar amb la major eficàciaels avantatges fiscals i econòmics, dins del compliment de la normativa fiscal i tributària, adequant el tractament de cada empresa al seu sector de treball.

Assessorament laboral

Assessorament a empreses per a l’ optimització dels  recursos humans de cada empresa, elaboració de nómines i aplicación d’ajudes i subvencions per a la contractació personalitzada a les necessitats de cada empresa.

Igualment, aquest treball es complementa amb l’assistència laboral i jurídica a treballadors, en defensa dels seus drets laborals.

Assessorament comptable

Incloent des de el seguiment de la comptabilitat, tant des de les pròpies oficines com des de les del propi client, fins a l’assessorament per a aquelles empreses amb departament comptable propi.